ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

STATE SCHOLARSHIP PORTAL


An Integrated State Scholarship Portal (SSP) is developed by Center for e-Governance, GoK for sanctioning of Pre-Matric & Post-Matric Scholarship under various Schemes of Government of Karnataka. SSP does Direct Benefit Transfer into Aadhaar seeded account of the student.

PRE-MATRIC SCHOLARSHIP (Applicable for students studying between classes 1 and 10):


  •  Sponsoring Departments:

    1. Department of Social Welfare
    2. Department of Tribal Welfare
    3. Department of Backward Classes Welfare
    4. Department of Minorities Welfare

SSP uses only the SATS ID (Student Achievement Tracking System) to get students' academic details and it is integrated with the Atal Ji Janasnehi Kendra (AJSK) database to check and validate caste, income and religion online. Aadhaar seeded bank account details of the student would be taken from NPCI(National Payments Corporation of India) and scholarship will be paid to that account.

ಸಹಾಯವಾಣಿ


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

9008400010 / 9008400078

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22261789

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22535931

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22374836 / 8050770005